دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

احراز رتبه سوم رشته حفظ کل در مرحله منطقه اي سي و يکمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور توسط جناب آقاي روح الله ناظمي

جناب آقاي روح الله ناظمي (دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشکده اصول الدين قم)

ضمن عرض تبريک به مناسبت احراز رتبه سوم رشته حفظ کل

در مرحله منطقه اي سي و يکمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور، توفيقات روز افزون جنابعالي را در پرتو انوار قرآن کريم آرزومنديم.

روابط عمومي و امور فرهنگي دانشکده اصول الدين قم

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين