دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

هشتمين جشنواره بين المللي فارابي

وزارت علوم،تحقيقات و فناوري برگزار مي کند؛

هشتمين جشنواره بين المللي فارابي

ويژه تحقيقات علوم انساني و اسلامي

آخرين مهلت ثبت اثار: 31 تير 95

از تمامي پژوهشگران حوزه علوم انساني و اسلامي دعوت ميشود آثار خود را شامل گزارش نهايي پژوهش، پايان نامه وکتاب که شامل چهار سال گذشته (ابتداي فروردين 1391 تا پايان اسفند 1394)انجام شده است، به دبيرخانه جشنواره ارسال کنند. براي کسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي جشنواره مراجعه فرماييد.

پوستر

http://www.farabiaward.ir

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين