دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد

آخرين مهلت تعيين شده براي تحويل پايان نامه جهت طي مراحل دفاع (در ترم 952) تا 10 شهريور ميباشد. دانشجوياني که تاکنون اقدام نکرده اند ظرف زمان تعيين شده پايان نامه خود را همراه با فرم آماده به دفاع تاييد شده توسط استاد راهنما به اداره آموزش تحويل نمايند. پس از اين زمان پايان نامه تحويل گرفته نخواهد شد و ميبايست در ترم پيش رو مجددا ثبت نام انجام گيرد. (اداره آموزش)

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين