دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
دانشجويي و امور فرهنگي

قابل توجه دانشجويان خواهر متقاضي خوابگاه

مهلت ثبت نام و درخواست خوابگاه تا مورخ 25شهريور98 مي باشد، دانشجويان متقاضي با اموردانشجويي يا مسئول خوابگاه تماس حاصل فرمايند.

اولويت پذيرش با دانشجوياني مي باشد که زودتر ثبت نام نمايند و تصوير فيش واريزي را به اموردانشجويي يا مسئول خوابگاه ارسال نمايند.

"امور دانشجويي "

**لطفا پس از واريز اصل فيش، جهت ثبت به حسابداري تحويل داده شود.

- هزينه خوابگاه براي نيم سال اول 99-98: 6900000 ريال (تخفيف 10درصد براي پرداختهاي يکجا تا قبل از تاريخ 15مهر 98 مبلغ 6210000 ريال مي باشد)

- هزينه يک شب در هفته - فقط براي دانشجويان ارشد و دکتري- (با تاييد و هماهنگي مسئول خوابگاه پرداخت صورت گيرد): 4200000 ريال (تخفيف 10درصد براي پرداختهاي يکجا تا قبل از تاريخ 15مهر 98 مبلغ 3780000 ريال مي باشد)شماره حساب دانشکده اصول الدين:

0105808666003 بانک ملي ايران - بنام دانشکده اصول الدين

دانشکده اصول الدين