آدرس صندوق الکترونیکی(ورود به صندوق الکترونیکی)
ریاست دانشکده اصول الدین قم
osool@osoolqom.ir
معاونت آموزشی دانشکده اصول الدین قم
amozesh@osoolqom.ir
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده اصول الدین قم
md@osoolqom.ir
معاون اداری و مالی دانشکده اصول الدین قم
me@osoolqom.ir
مدیریت پژوهش دانشکده اصول الدین قم
mp@osoolqom.ir
روابط عمومی دانشکده اصول الدین قم
info@osoolqom.ir
سازمان مرکزی
رئیس: آیت الله محسن اراکی
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی: دکتر سید مهدی زریباف
معاون دانشجویی و فرهنگی: دکتر مهدی لطفی
معاون اداری و مالی: دکتر محمدرضا گلرو
نشانی : تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 72، طبقه 10
تلفن : 88391830-88392408-88392586-021
دانشکده اصول الدین قم
رئیس دانشکده : حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی نبی زاده
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی : دکتر محمد رصافی
معاون دانشجویی و فرهنگی : حجت الاسلام والمسلمین محمد عباس زاده
معاون اداری و مالی : سید خضراله موسوی
نشانی : قم، بلوار 75 متری عمار یاسر، خیابان شهید قدوسی
کد پستی : 58499-37191
صندوق پستی : 1159-37195
تلفن : 26-37773525-025
نمابر : 37773538-025
دانشکده اصول الدین تهران
رئیس : خانم دکتر ملیحه سادات سید رضا
معاون اداری و مالی : خانم دکتر مرجان نجفی
مدیر آموزش : خانم علی بخشی
مدیر دانشجویی : خانم سمیعی
مدیر فرهنگی : خانم فراهانی
نشانی : تهران، بالاتر از میدان ولی عصر(عج)، خیابان شهید حمید فخاری. پلاک 20
تلفن : 88934037-88934036-021
نمابر : 88917062-021
دانشکده اصول الدین دزفول
سرپرست دانشکده : حجت الاسلام و المسلمین امیر عیدی عطارزاده
معاون آموزش : آقای حمیدرضا سعادت فر
معاون دانشجویی و فرهنگی : آقای عباس چراغ چشم
معاون اداری و مالی : آقای عزت فر
نشانی : دزفول، خیابان امام خمینی(جنوبی)، جنب ورزشگاه شهید ناحی
تلفن : 42321663-42324490-42329030-061
نمابر : 42320324-061
دانشکده اصول الدین ساوه
سرپرست دانشکده : آقای حسین صبوحی
معاون آموزش : آقای حامد ساوه ای
نشانی : ساوه. خیابان امیرکبیر. فرعی 33
تلفن : 42422183-086
نمابر : 42223851-086
کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم