کارنامه سلامت برای دانشجویان جدید الورود
طبق ابلاغیه وزارت علوم کلیه دانشجویان ورودی جدید می بایست نسبت به تکمیل فرم کارنامه سلامت جسم و روان پیش از نهایی شدن ثبت نام از طریق سایت سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/ اقدام نمایند.

دانشجویان می بایست پس از ثبت نام در این سامانه وارد شده و از منوی کارنامه سلامت جسم و روان، صفحات مربوطه را تکمیل نمایند.

پس از تکمیل هر یک از کارنامه ها با در دست داشتن برگه چاپ شده، به امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مراجعه و پس از تحویل برگه برای نهایی شدن ثبت نام آموزشی اقدام نمایند.
کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم