جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی‌ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی
دانشجو: خانم ندا خسروی راد
موضوع: «تملک اموال منقول و غیرمنقول بیگانگان در حقوق ایران و فرانسه»
استاد راهنما: دکتر محمد رصافی
استاد داور: دکتر سید محمد حسن مومنی
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدحسین خلیلی
زمان: یکشنبه 1400/06/07 ساعت 16
مکان:(تالار علامه معرفت)

کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم