فراخوان پذيرش بدون کنکور دانشجويان استعداد درخشان در مقطع دکتري Ph.D دانشکده اصول الدين سال تحصيلي 01- 1400
براي مصاحبه دانشکده اصول الدين شعبه قم
کليه دانشجويان و فارغ التحصيلان مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که واجد شرايط استفاده از تسهيلات آئين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان مي باشند در صورتي که متقاضي استفاده از اين سهميه براي رشته علوم قرآن و حديث مقطع دکتري مرکز قم دانشکده اصول الدين هستند، لازم است ضمن توجه به شرايط ذيل، مدارک مربوطه را حداکثر تا تاريخ 28/6/1400 به آدرس ذيل ارسال نمايند .
آدرس مرکز قم: قم ـ 75 متري عمار ياسر، خيابان شهيد قدوسي، مقابل مرکز خدمات حوزه، دانشکده اصول الدين، واحد آموزش
تلفن 6 – 37773525– 025 فاکس 02537773538 کد پستي 3719158499
شرايط پذيرش در مقطع دکتري:
1- احراز شرايط مندرج در آئين نامه 67272/21 مورخ 18/4/93 و اصلاحيه هاي شماره 21/237200 مورخ 93/12/16 و 2/21/34360 مورخ 95/2/25 وزارت علوم تحقيقات و فناوري
2- پذيرش نهايي داوطلبان دوره دکتري منوط به کسب امتيازات لازم در مصاحبه علمي که توسط گروه تخصصي مربوطه برگزار خواهد شد، مي باشد.
زمان و مکان مصاحبه و مدارک لازم براي تشکيل پرونده و انجام مصاحبه به شرح زير اعلام مي¬گردد:

1- زمان مصاحبه: خواهران و برادران روز چهارشنبه مورخ 30/06/1400، شروع از ساعت 8 صبح (انجام ثبت نام و تحويل مدارک و مستندات و تعيين نوبت مصاحبه به ترتيب و اولويت زمان مراجعه)
2- مکان ثبت نام و مصاحبه: قم ـ 75 متري عمار ياسر، خيابان شهيد قدوسي، مقابل مرکز خدمات حوزه، دانشکده اصول¬الدين، واحد آموزش
** مدارک لازم جهت مصاحبه و تشکيل پرونده:
1- تکميل فرم مشخصات فردي و ثبت سوابق آموزشي و پژوهشي (يک عکس به آن الصاق شود)
2- اصل و تصوير مدارک تحصيلي مقاطع کارشناسي و کارشناسي¬ارشد به همراه ريزنمرات آنها.
3- روزمه و کليه مدارک و مستندات مربوط به سوابق آموزشي و پژوهشي(شامل کتاب، مقاله، پايان نامه، گواهي هاي لازم و ...)
4- اصل و تصوير صفحات شناسنامه و کارت ملي.
5- يک قطعه عکس 4×3 پشت نويسي شده.
6- پرينت کارنامه آزمون کتبي.
7- اصل فيش واريزي به مبلغ 000/000/1 ريال به حساب شماره 0105808666003 به نام دانشکده اصول الدين قم نزد بانک ملي شعبه مرکز خدمات حوزه هاي علميه
** تذکرات مهم
1. پذيرش نهايي منوط به تأييد سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
2. در صورت احراز هرگونه مغايرت در مدارک ارسالي داوطلب در هر مرحله ، از ادامه تحصيل وي جلوگيري به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.
3. مدارک ارسالي عودت داده نمي شود.
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم