جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
دانشجو: خانم زینب مجیدی
موضوع: تطبیق ارزش امارات و دلایل در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی و کیفری
استاد راهنما: دکتر محمدحسین خلیلی
استاد داور: دکترسید علی علوی قزوینی
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدحسین خلیلی
زمان: چهارشنبه 26/8/1400 ساعت 10:30
مکان:)تالار علامه معرفت(

کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم