لزوم تسویه حساب مالی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به قرار گرفتن در آستانه امتحانات پایان ترم، ضروری است کلیه دانشجویان جهت دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان، حداکثر تا تاریخ 1400/10/05 با مراجعه به سامانه دانشجویی ناد نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند، در غیر اینصورت امکان دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان برای آنها فعال نخواهد شد.

واحد اداری و مالی دانشکده اصول الدین قم
کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم