جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی‌ارشد رشته حقوق خصوصی
دانشجو: آقای ساسان خبازیان
موضوع: ((عقد مشارکت در فقه و حقوق موضوعه ایران و حقوق فرانسه ))
استاد راهنما: دکتر حسین ناصرپور
استاد داور: دکتر سیده فاطمه هاشمی

زمان: پنج شنبه 1400/12/26 ساعت 11
به صورت بر خط به آدرس: https://majazi.osool.ac.ir:443/ronyzbabdu94

امور پایان‌نامه‌ها
تصویر اطلاعیه

کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم