جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو: خانم شعله رئیسی
موضوع: « بررسی حقوقی قتل های فراقضایی از دیدگاه حقوق جزای بین الملل ایران »
استاد راهنما: دکتر مرضیه دیرباز
استاد داور: دکتر زهرا ساراخانی

زمان: پنج شنبه 1400/12/26 ساعت 13
مکان: (تالار علامه معرفت)

امور پایان‌نامه‌ها
تصویر اطلاعیه

کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم