صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
مدارک لازم جهت تکميل پرونده وام شهريه( تحويلي به اداري ومالي)

مدارک لازم جهت تکميل پرونده وام شهريه( تحويلي به اداري ومالي)

1- اصل سند تعهد محضري در يکي از دفاتر رسمي کشور

2- تصوير حکم کارگزيني ضامن( ضامن مي بايست کارمند رسمي يا پيماني ويا قراردادي باشد)

3- تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملي متقاضي و ضامن

4- فرم تکميل شده مشخصات دانشجويان

5- فرم تکميل شده تقاضاي وام

تذکر: رديف يک الي چهار مخصوص دانشجوياني است که براي اولين بار متقاضي استفاده از وام دانشجويي مي باشند.

دانشکده اصول الدين