صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
شرايط و مدارک لازم جهت دريافت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان
1- بازپرداخت بعد از فارغ التحصيلي مي‌باشد(بايد 10% کل وام موقع تسويه حساب پرداخت شود)

2-تکميل فرمهاي درخواست وام (بدون خط خوردگي)

3- ضامن بايد کارمند رسمي يا پيماني باشد.

4-فرم مربوط به دفاتر رسمي به طور دقيق و خوانا تنظيم شده و به ثبت برسد.

5-فتوکپي حکم استخدام ضامن

6- فتوکپي شناسنامه و کارت ملي ضامن

7-فتوکپي شناسنامه وکارت ملي وکارت دانشجويي دانشجو

8- از تاريخ اتمام تحصيل 6 ماه فرصت داريدکه براي صدور دفترچه اقساط به صندوق رفاه مراجعه نماييد در غير اين صورت بايد کل وام يکجا تسويه حساب گردد.

9- دانشجوياني که انصراف و يا از دانشگاه مربوطه اخراج شوند بايستي کل وام شهريه را يکجا پرداخت نمايند.

لازم به ذکر است پرداخت اين وام درصورت اختصاص اعتبار از طرف وزارت علوم مي باشد.

امور دانشجويي
 
دانشکده اصول الدين