دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

رايزني براي جذب دانشجوايان خارجي

روز سه شنبه مورخ 18/7/96 سرپرست محترم دانشکده، دکتر شريف عسکري، به همراه مديران دانشجويي – فرهنگي و اداري – مالي جهت رايزني براي جذب دانشجويان خارجي با جناب حجه الاسلام و المسلمين سيد منذر الحکيم، رياست پژوهشکده نسب شناسي پيامبر اکرم پژوهشگاه مطالعات تقريبي مجمع جهاني التقريب ديدار و گفتگو کردند.

در اين ديدار سرپرست محترم دانشکده ضمن معرفي دانشکده، از برگزاري موفق يک دوره آموزشي براي دانشجويان خارجي در زمان حيات مرحوم علامه عسکري ره سخن گفتند و بيان کردند که با توجه به اقبال زياد دانشجويان جهان عرب به جمهوري اسلامي ايران، دانشکده اصول دين مي تواند به پشتوانه کادر علمي قوي و سابقه برگزاري موفق چنين دوره هايي، مجددا به جذب دانشجويان خارجي بپردازد.

سيد منذر الحکيم نيز که خود از اساتيد مرتبط با دانشکده هستند ضمن استقبال از اين پيشنهاد، با بيان برخي از لوازم و اقتضائات برگزاري اين دوره ها، جهت همکاري در زمينه جذب دانشجو و نيز برگزاري برخي دوره ها اعلام آمادگي نمودند.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين