دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

مراسم توديع و معارفه سرپرست دانشکده اصول الدين قم

به موجب حکمي از سوي آيت الله اراکي، رياست محترم دانشکده اصول الدين، حجت الاسلام والمسلمين علي محمودي به عنوان سرپرست دانشکده اصول الدين قم منصوب گرديد.

روز سه شنبه مورخ 5 دي 1396در مراسم توديع و معارفه سرپرست دانشکده اصول الدين قم با حضور مسؤولين و همکاران محترم، ضمن تقدير و تشکر از زحمات آقاي دکتر حسين شريف عسکري وابقاي ايشان به عنوان معاونت آموزشي، حجت الاسلام و المسلمين آقاي علي محمودي به عنوان سرپرست جديد دانشکده معرفي شد.

دراين مراسم سيد مرتضي جوادي، رئيس دفتر آيت الله اراکي، معاونت جديد آموزشي شعبه مرکزي و نيز مسئول حراست دانشکده را معرفي نمودند. بهبود بخشي سطح علمي دانشکده و نيز ارتقاء دانشکده به دانشگاه از ديگر محورهاي مورد بحث و گفتگو در اين مراسم بود.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين