دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

ديدار با رئيس و معاون فرهنگي بنياد شهيد استان قم

روز پنج شنبه مورخ 21 تيرماه 1397 جهت گفتگو پيرامون مسائل فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر و نيز همکاري¬هاي متقابل و وصول مطالبات شهريه دانشجويان شاهد و ايثارگر جلسه اي در محل بنياد شهيد استان قم با حضور سردار هاشمي رياست محترم بنياد و نيز حجه الاسلام و المسلمين ناظمي معاون فرهنگي و ديگر همکاران مرتبط با دانشجويان شاهد و ايثارگر برگزار گرديد.

در اين جلسه که رياست محترم دانشکده حجه الاسلام و المسلمين محمودي، معاونان فرهنگي دانشجويي و اداري مالي، کارشناس امور شاهد ايثارگر و مسئول روابط عمومي حضور داشتند، درباره مطالبات دانشکده از بنياد شهيد بحث و گفتگو شد و مقرر گرديد مطالبات يک ترم (961) در اولويت پرداخت قرار گيرد. در اين ديدار مسئولان بنياد شهيد از همکاري و همراهي خوب دانشکده با دانشجويان شاهد و ايثارگر تشکر و قدرداني نمودند.

مسئول ستاد شاهد و ايثارگران دانشگاه قم نيز که در اين جلسه حضور داشتند ضمن استقبال از همکاري دوجانبه دانشکده اصول دين و دانشگاه قم اظهار داشتند به دليل تحصيل تعداد قابل ملاحظه اي از دانشجويان شاهد و ايثارگر در مقطع ارشد و دکتري در دانشکده اصول دين، ارتباط و همکاري متقابل دانشگاه قم و دانشکده اصول دين در اين زمينه مي¬تواند منشأ خدمات بهتري براي اين عزيزان باشد.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين