دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

اردوي تفريحي کارمندان و اساتيد به مجموعه تفريحي وسف

به منظور قدرداني از تلاش کارمندان و اساتيد دانشکده و خانواده هاي محترمشان، اردوي 2 روزه اي به مجموعه فرهنگي – تفريحي وسف برگزار گرديد. در اين اردو که روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 3 و 4 مرداد ماه 97 برگزار شد به هر يک از اساتيد و کارمندان به صورت خانوادگي يک سوئيت واگذار گرديد و ضمن پذيرايي صبحانه، ناهار، و شام، به ميمنت تقارن اين اردو با ميلاد با برکت ثامن الحجج امام رضا (ع)، مسابقه اي فرهنگي به همراه اهداي جوايز اجرا گرديد.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين