دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

ملاقات مسئولان دانشکده اصول¬الدين قم با شهردار منطقه يک

روز يکشنبه مورخ 4/6/97 جهت رايزني درباره مسائل عمراني و فرهنگي دانشکده با شهردار منطقه يک قم، مهندس اصفهانيان مقدم، ديدار و گفتگو شد. در اين ديدار که با حضور حجت الاسلام و المسلمين محمودي سرپرست دانشکده اصول¬الدين قم، دکتر محمد رصافي مدير دانشجويي و امور فرهنگي، مهدي شهيدي مدير اداري مالي و حسين محمدي مسئول روابط عمومي دانشکده صورت گرفت، طرفين زمينه¬هاي تعامل مشترک را مورد بحث و بررسي قرار دادند. همچنين مقرر گرديد زمينه برگزاري دوره¬هاي آموزشي فرهنگي ويژه کارکنان شهرداري و خانواده¬هاي آنان توسط دانشکده اصول¬الدين و استفاده دانشکده از برخي امکانات فرهنگي و ورزشي شهرداري از طريق شهرداري مرکز پيگيري شود. مساعدت و تسهيل اخذ برخي مجوزهاي مورد درخواست دانشکده و صدور دستور ساماندهي پياده¬روها و فضاي سبز خيابان شهيد قدوسي نيز از ديگر توافقات انجام شده است.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين