دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

کارگاه آشنايي با مسائل دانشجويي و اقامتي دانشجويان خارجي

روز يکشنبه 1/7/97 با حضور جناب آقاي پناه لو، مسئول امور کنسولي دانشجويان خارجي دانشگاه قم و کارشناسان امور دانشجويي و آموزشي دانشکده جلسه اي کارگاهي با هدف آشنايي با مسائل مرتبط با پذيرش، ويزا، و اقامت برگزار گرديد.

در اين جلسه که دکتر رصافي، سرپرست امور دانشجويي فرهنگي، نيز حضور داشتند سوالات و مشکلات مربوط به امور کنسولي دانشجويان خارجي مطرح و راه هاي رسيدگي به آنها توسط آقاي پناه لو بيان گرديد.

مدت اقامت، نحوه اخذ اقامت، باطل شدن کارت اقامت و گرفتن اقامت پاسپورتي، پذيرش پناهندگان، ورود و خروج دانشجويان خارجي و اختصاص پنل اختصاصي به دانشکده قم براي رسيدگي به امور دانشجويي اتباع خارجه از مهمترين محورهاي بحث و گفتگو در اين جلسه بود.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين