دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

نشست پيگيري پروژه فيبر نوري و اينترنت پرسرعت دانشکده

در نشست نمايندگان دانشکده اصول الدين قم با مسئولان مخابرات، پروژه احداث فيبر نوري و راه¬اندازي اينترنت پرسرعت واي فاي پيگيري شد.

در اين نشست که با حضور مهدي شهيدي سرپرست اداري مالي، علي بدري مسئولIT و محمدي مسئول روابط عمومي دانشکده برگزار شد، شهيدي با اشاره به پيشينه درخواست دانشکده و قراردادي که در سال گذشته ميان شرکت مخابرات استان و دانشکده اصول الدين قم به امضا رسيده، خواستار تسريع در روند اتمام پروژه فيبر نوري دانشکده شد.

محمد سعدي مدير تجاري مخابرات منطقه قم نيز برخي از مشکلات و عوامل کندي پيشرفت پروژه را برشمرد و نسبت به تسريع در اتمام آن اظهار اميدواري کرد و مقرر گرديد به محض تأمين بودجه تکميلي، دانشکده اصول الدين در اولويت اول قرار گيرد.

همچنين پورمرادي ، مدير ديتا و کارشناسان مربوطه نيز ضمن توضيح مراحل انجام شده شامل انتقال فيبر نوري تا دانشکده و نصب بخشي از تجهيزات در خوابگاه دانشجويي، از تأمين ساير نيازهاي باقيمانده در آينده نزديک خبر دادند.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين