دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

نشست همکاري دانشکده اصول الدين و دانشگاه جامع علمي کاربردي

نشست همکاري دانشکده اصول الدين قم و دانشگاه جامع علمي کاربردي استان قم برگزار شد. در ادامه رايزني¬هاي قبلي مسئولان اين دو مرکز دانشگاهي در خصوص بررسي زمينه هاي تعامل و همکاري، جمعي از مسئولان دانشکده اصول الدين قم با حضور در دانشگاه جامع علمي کاربردي با مسئولان اين دانشگاه ديدار و گفتگو کردند.

در اين نشست، که با حضور حجت الاسلام و المسلمين محمودي سرپرست دانشکده اصول الدين قم و دکتر محمدحسن نادري رئيس دانشگاه علمي کاربردي قم و معاونان آنان برگزار شد، امکان برگزاري دوره ها و کارگاه هايي در قالب آموزش هاي آزاد، کوتاه مدت و تک¬درس بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با گواهي مشترک دانشگاه علمي کاربردي و دانشکده اصول الدين مورد تأکيد قرار گرفت.

در اين ديدار، ظرفيت¬هاي دانشگاه جامع علمي کاربردي و نظام مهارت و فناوري در جهت تربيت نيروي کار و توانمند و زمينه هاي همکاري دانشکده اصول الدين در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي طرح و بررسي شد.

در ادامه، حاضران با حضور در کلينيک اشتغال و کارآفريني دانشگاه جامع علمي کاربردي، از ظرفيت هاي اين دانشگاه بازديد نمودند.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين