دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

ديدار مسئولان دانشکده اصول الدين قم با نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت

مسئولان دانشکده اصول الدين قم با حجت الاسلام و المسلمين قاضي عسگر نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت ديدار کردند.

در اين ديدار، که با حضور آقايان دکتر دفتري معاون آموزشي دانشکده اصول الدين، حجت الاسلام و المسلمين محمودي سرپرست مرکز قم و دکتر شريف عسگري و شهيدي مديران آموزش و اداري مالي اين مرکز صورت گرفت، گزارشي از فعاليت هاي دانشکده در زمينه آموزش دانشجويان و نيروهاي توانمند در عرصه هاي علمي پژوهشي و نشر آثار و آراء مرحوم علامه عسکري(ره) ارائه گرديد و در خصوص راه هاي رفع برخي مشکلات مالي دانشکده رايزني¬هايي صورت گرفت.

حجت الاسلام و المسلمين قاضي عسگر نيز با اشاره به سابقه آشنايي خود با مرحوم علامه عسکري(ره) و خاطراتش از معاشرت با ايشان در سفر حج، آمادگي خود را براي کمک به کاهش تنگناهاي مالي دانشکده اصول الدين به عنوان ميراث معنوي علامه عسکري و پيگيري توافقات انجام شده اعلام کرد.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين