دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

اردوي زيارتي فرهنگي مشهد مقدس برگزار گرديد

طبق روال سالهاي گذشته، در بهمن ماه امسال (28/11/97 – 2/12/97) اردوي زيارتي فرهنگي مشهد مقدس برگزار گرديد. در اين اردو، جمعي از خواهران دانشجوي دانشکده اصول الدين در قالب اردوي دانشجويي به زيارت بارگاه ملکوتي حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا (ع) نائل شدند. دانشجويان پس از بدرقه از سوي جمعي از مسئولان و کارکنان دانشکده با قطار عازم مشهد مقدس گرديدند.

دانشجويان در اين اردو که با سرپرستي آقاي حسيني مجد، کارشناس امور فرهنگي دانشجويي و همکاري خانم ميري، مسئول خوابگاه، برگزار گرديد، ضمن بهره مندي از فيوضات معنوي حضور در جوار آستان ملکوتي امام رضا (ع) در برنامه هاي فرهنگي و ديگر برنامه هاي جانبي اين سفر همچون زيارت خواجه اباصلت، و بازديد از مراکز تفريحي - گردشگري شرکت نمودند.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين