دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
دانشجويي و امور فرهنگي

برگزاري کارگاه دانش افزايي گروه فقه و حقوق اسلامي

روز پنجشنبه مورخ 22 فروردين 1398 کارگاه دانش افزايي گروه فقه و حقوق با عنوان "بررسي مصداقي چند دعوا از دعاوي ملکي و مالکيت" توسط استاد برهاني در تالار علامه معرفت دانشکده برگزار گرديد.

در اين کارگاه دانشجويان ضمن آشنايي با دعاوي مصداقي مانند خلع يد، تصرف عدواني، تخليه و ... و روش، نحوه طرح و رويه قضايي مربوطه، به طرح پرسشهاي خود پيرامون محورهاي فوق پرداختند.

دانشکده اصول الدين