دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
دانشجويي و امور فرهنگي

برگزاري کارگاه دانش افزايي گروه فقه و حقوق اسلامي

روز پنجشنبه مورخ 29 فروردين 1398 کارگاه دانش افزايي گروه فقه و حقوق با عنوان " صلاحيت مراجع کيفري" توسط استاد دکتر ميلاد فلاحي در تالار علامه معرفت دانشکده برگزار گرديد.

در اين کارگاه دانشجويان ضمن آشنايي با: صلاحيت دادگاه هاي کيفري? و کيفري?؛ صلاحيت دادگاه کيفري ? ويژه اطفال و نوجوانان؛ صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان؛ صلاحيت دادگاه هاي انقلاب( با وحدت قاضي) و انقلاب ( با تعدد قاضي)؛ صلاحيت دادگاه هاي نظامي ? و نظامي ?؛ صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت؛ صلاحيت دادگاه بخش؛ به طرح پرسشهاي خود پيرامون محورهاي فوق پرداختند.

دانشکده اصول الدين