دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
اطلاعات آموزشي
دانشجويي و امور فرهنگي
مقررات و آيين نامه ها

برگزاري کارگاه دانش افزايي گروه فقه و حقوق اسلامي

روز پنجشنبه مورخ 5 و 12 فروردين 98 کارگاه دانش افزايي گروه فقه و حقوق با عنوان "بررسي مهمترين نکات قانون مجازات" توسط استاد دکتر ميلاد فلاحي در تالار علامه معرفت دانشکده برگزار گرديد.

در اين کارگاه دانشجويان ضمن آشنايي با: بررسي پرتکرارترين سوالات و پرسشها در آزمون وکالت، قضاوت و مصاحبه دکتري جزا و جرم شناسي، به طرح پرسشهاي خود پيرامون محورهاي فوق پرداختند.

/td>
تقويم دانشگاهي
نيمسال اول سال تحصيلي 96ـ1395
انتخاب واحد 15/6/95 تا 18/6/95
درخواست ميهماني يک ماه قبل از شروع ترم
شروع نيمسال 1/7/95
پايان نيمسال 7/11/95
شروع کلاس ها 3/7/95
پایان کلاس ها 23/10/95
حذف و اضافه 17/7/95 تا 19/7/95
حذف اضطراری 14/10/95 تا 15/10/95
امتحانات 25/10/95 تا 7/11/95

تذکرات مهم: انتخاب واحد بصورت اينترنتي و فقط در بازه زماني اعلام شده انجام خواهد شد.
در صورت داشتن بدهي با مراجعه به امور مالي نسبت به تسويه آن اقدام نماييد درغير اينصورت اجازه ورود به سيستم و ثبت انتخاب واحد نخواهيد داشت.
پس از انجام هر يک از فرايند (انتخاب واحد)، (حذف و اضافه) يا (حذف اضطراري) جهت تاييد و ثبت نهايي به مسئول آموزش مراجعه کنيد.

دانشکده اصول الدين