دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
دانشجويي و امور فرهنگي

انتصابات جديد در دانشکده اصول الدين

آيت الله اراکي رياست محترم دانشکده اصول الدين طي احکامي جداگانه، آقاي اصغرعبدالهي را به سمت معاون اداري و مالي دانشکده اصول الدين، حجه الاسلام والمسلمين شيخ اميرعطارزاده را به سمت معاون فرهنگي و دانشجويي دانشکده اصول الدين، حجه الاسلام والمسلمين سيد مرتضي آل صاحب فصول را به سمت رياست دانشکده اصول الدين شعبه قم و حجه الاسلام و المسلمين علي محمودي را به سمت مشاور رئيس دانشکده و رابط با حوزه مقدسه علميه قم منصوب نمودند.====================================================

انتصاب آقاي اصغرعبدالهي به سمت معاون اداري و مالي دانشکده اصول الدين

====================================================

طي حکمي از سوي آيت الله اراکي رياست محترم دانشکده اصول الدين آقاي اصغرعبدالهي به سمت معاون اداري و مالي دانشکده اصول الدين منصوب گرديد

متن‌‌حکم‌آيت الله اراکي به‌اين‌شرح‌است‌:

برادر گرامي جناب آقاي اصغر عبدالهي

نظر به تعهد و شايستگي علمي و ديني جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان معاون اداري و مالي دانشکده اصول الدين منصوب مي شويد

شايسته است جهت تحقق انديشه هاي صائب مقام معظم رهبري ( مد ظله العالي ) و منويات علامه عسکري (ره) و اجراي سياست ها و برنامه هاي دانشکده اصول الدين نهايت اهتمام را معمول داريد .

اميد است با استعانت از خداوند توانا در انجام وظايف محوله و توسعه کمي و کيفي دانشکده و بهره گيري از تمکن دولت محترم و نمايندگان دلسوز مجلس شوراي اسلامي و استفاده از توان خيرين و نيکوکاران جامعه قدم هاي موثر و ماندگاري برداريد. توفيق جنابعالي را از پيشگاه الهي خواستارم

ضمن تبريک و آروزي موفقيت براي ايشان اميد است با حضورشان شاهد شکوفايي کمي و کيفي دانشکده اصول الدين باشيم

====================================================

انتصاب اميرعطارزاده به سمت معاون فرهنگي و دانشجويي دانشکده اصول الدين

====================================================

طي حکمي از سوي آيت الله اراکي رياست محترم دانشکده اصول الدين حجه الاسلام والمسلمين شيخ اميرعطارزاده به سمت معاون فرهنگي و دانشجويي دانشکده اصول الدين منصوب گرديد

متن‌‌حکم‌آيت الله اراکي به‌اين‌شرح‌است‌:

حجه الاسلام والمسلمين شيخ امير عطارزاده

نظر به تعهد و شايستگي علمي و ديني جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان معاون فرهنگي و دانشجويي دانشکده اصول الدين منصوب مي شويد .

شايسته است جهت تحقق انديشه هاي صائب مقام معظم رهبري ( مد ظله العالي ) و منويات علامه عسکري ( ره ) و اجراي سياست ها و برنامه هاي دانشکده اصول الدين نهايت اهتمام را معمول داريد

اميد است با استعانت از خداوند توانا در انجام وظايف محوله و رشد فکري دانشجويان عزيز و استفاده از توان استادان ، علماء و صاحب نظران فرهنگيقدم هاي موثر و ماندگاري برداريد .

توفيق جنابعالي را از پيشگاه الهي خواستارم

ضمن تبريک وآروزي موفقيت براي ايشان اميد است با حضورشان شاهد شکوفايي کمي و کيفي دانشکده اصول الدين باشيم

====================================================

انتصاب سيد مرتضي آل صاحب فصول به سمت رياست دانشکده اصول الدين شعبه قم

====================================================

طي حکمي از سوي آيت الله اراکي رياست محترم دانشکده اصول الدين حجه الاسلام والمسلمين سيد مرتضي آل صاحب فصول به سمت رياست دانشکده اصول الدين شعبه قم منصوب گرديد

متن‌‌حکم‌آيت الله اراکي به‌اين‌شرح‌است‌:

حجه الاسلام والمسلمين سيد مرتضي آل صاحب فصول

نظر به تعهد و شايستگي علمي و ديني جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان رئيس دانشکده اصول الدين شعبه قم منصوب مي شويد .

شايسته است جهت تحقق انديشه هاي صائب مقام معظم رهبري ( مد ظله العالي ) و منويات علامه عسکري ( ره ) و اجراي سياست ها و برنامه هاي دانشکده اصول الدين نهايت اهتمام را معمول داريد

اميد است با استعانت از خداوند تونا در انجام وظايف محوله و توسعه کمي و کيفي دانشکده و بهره گيري از تمکن علمي حوزه مقدسه علميه قم و استفاده از توان خيرين و نيکوکاران جامعه قدم هاي موثر و ماندگاريبرداريد .

توفيق جنابعالي را از پيشگاه الهي خواستارم .

ضمن تبريک وآروزي موفقيت براي ايشان اميد است با حضورشان شاهد شکوفايي کمي و کيفي دانشکده اصول الدين باشيم

====================================================

انتصاب حجه الاسلام و المسلمين علي محمودي به سمت مشاور رئيس دانشکده و رابط با حوزه مقدسه علميه قم

====================================================

طي حکمي از سوي آيت الله اراکي رياست محترم دانشکده اصول الدين حجه الاسلام و المسلمين علي محمودي به سمت مشاور رئيس دانشکده و رابط با حوزه مقدسه علميه قم منصوب گرديد .

متن‌‌حکم‌آيت الله اراکي به‌اين‌شرح‌است‌:

حجه الاسلام و المسلمين علي محمودي ( دامت برکاته )

با سلام و احترام

ضمن قدرداني از اهتمام جنابعالي در اداره امور دانشکده اصول الدين شعبه قم به موجب اين ابلاغ به عنوان مشاور رئيس دانشکده و رابط با حوزه مقدسه علميه قم منصوب ميگرديد

اميد است با استعانت از خداوند توانا در تحکيم ارتباط دانشکده اصول الدين و حوزه علميه قدم هاي موثري برداريد و همچون گذشته در ترويج انديشه هاي علامه عسکري (ره ) دستاورد هاي ارزشمندي به ارمغان آوريد

ضمن تبريک وآروزي موفقيت براي ايشان اميد است با حضورشان شاهد شکوفايي کمي و کيفي دانشکده اصول الدين باشيمدانشکده اصول الدين