دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
دانشجويي و امور فرهنگي

برگزاري نشست مقدماتي مجمع خيرين دانشکده اصول الدين قم

نشست مقدماتي مجمع خيرين دانشکده اصول الدين قم در محل اين دانشکده برگزار شد.

در اين نشست که با حضور جمعي از چهره¬هاي فعال در زمينه مجامع خيرين استان قم برگزار شد، ضمن ارائه گزارشي از پيشينه تشکيل دانشکده اصول الدين در عراق و ايران و شکل¬گيري شعب آن در شهرهاي قم، تهران، دزفول و ساوه، برخي از طرح هاي توسعه¬اي و نيازهاي کوتاه مدت و درازمدت اين دانشکده مطرح گرديد.

همچنين حاضران ضمن ارائه نظرات خود در زمينه تکميل و اصلاح اساسنامه و آيين¬نامه پيشنهادي، به معرفي افرادي به منظور مشارکت در امور اين مجمع در قالب هيئت امنا و هيئت مديره پرداختند.

يادآور مي¬شود مجمع خيرين دانشکده اصول الدين قم به عنوان يکي از شعبه هاي مجمع خيرين دانشکده اصول الدين به شمار مي¬رود که اولين نشست آن پيش از اين در محل اتاق بازرگاني ايران به دعوت آيت الله اراکي دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و رئيس دانشکده اصول الدين و آقاي علاء الدين مير محمد صادقي رئيس هيئت مديره سازمان اقتصاد اسلامي ايران به منظور انتخاب و معرفي هيئت مؤسس اين مجمع برگزار شده بود.

نشست بعدي مجمع خيرين دانشکده اصول الدين قم دو هفته بعد به منظور پيگيري امور اجرايي و معرفي و انتخاب اعضاي هيئت امنا و هيئت مديره تشکيل خواهد گرديد.

دانشکده اصول الدين