دانشکده اصول الدين
صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
دانشجويي و امور فرهنگي

امضاي موافقت¬نامه طرح ترويج مطالعه کتب علامه عسگري(ره)

موافقت¬نامه اجراي طرح ترويج مطالعه کتب علامه عسگري(ره) در دانشکده اصول الدين قم به امضا رسيد.

اين طرح که از سوي مهندس محمد جعفري از شاگردان مرحوم علامه عسکري ارائه گرديده با هدف آشنايي عموم مردم و اقشار مختلف جامعه از جمله دانشگاهيان با کتاب¬هاي علامه عسگري(ره) تاکنون در برخي مراکز دانشگاهي، مساجد و مراکز فرهنگي اجرا گرديده است.

معاونت دانشجويي فرهنگي دانشکده اصول الدين قم نيز به منظور تبيين آراء و انديشه¬هاي علامه عسکري مؤسس فقيد دانشکده براي جامعه دانشگاهي با استقبال از اين طرح، آمادگي خود را نسبت به اجراي آن در قالب موافقت-نامه مزبور اعلام کرده است.

از مزاياي تشويقي اين طرح، علاوه بر تأمين کتاب¬هاي منتخب با محوريت 3 کتاب «بر گستره کتاب و سنت»، «نقش ائمه در احياي دين» و «معالم المدرستين» با تخفيف 75 درصد، مي¬توان به 10 درصد تخفيف شهريه ثابت شرکت¬کنندگان در دوره اشاره کرد که به صورت مشترک از سوي آقاي مهندس جعفري و دانشکده اعطا مي¬گردد. اهداي جوايز ويژه به نفرات برتر دوره نيز از ديگر امتيازات طرح ترويج مطالعه کتب علامه عسگري(ره) است. همچنين افراد توانمند بر اساس ضوابط تعيين شده، مجوز برگزاري دوره براي ديگران را دريافت خواهند نمود.

يادآور مي¬گردد پيش¬تر نيز يک دوره از طرح ترويج مطالعه کتب علامه عسگري(ره) به صورت آزمايشي در اين دانشکده به اجرا درآمده که با توجه به ارزيابي مثبت مجريان و مدرس دوره از نتايج اجراي آن، ادامه طرح در قالب اين موافقت¬نامه پيگيري خواهدگرديد.

دانشکده اصول الدين