صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
سبط اکبر از نگاهي ديگر

لسان روايات، سيره سلف صالح و شهادت تاريخ ، خاتم «مظلوميت» را به نام نامي سيدالشهداء حضرت امام حسين بن علي عليهما السلام رقم زده و جايي براي چون و چرا باقي نگذاشته است؛ چنانکه افسر «کريم اهل بيت (ع)» نيز بي مکث و درنگ، مصداق و مسمّاي خويش را يافته و بر تارک مبارک حضرت امام حسن مجتبي (ع) جاي مي گيرد. اگر نه چنين بود، چه باک که حسن بن علي را مظهر مظلوميت و خامس آل عبا را اسوه کرم و کرامت نام مي نهاديم! و اين است معناي «کلّهم نورٌ واحد» و «الحسن و الحسين امامان قاما أو قعدا».

و اين، سخني به گزاف نيست. گوهري را بنگريد که سبط اکبر رسول گرامي اسلام(ص) بود وهمدوش برادر به افتخار سروري جوانان اهل بهشت نائل گرديد. جگرگوشه زهراي اطهر(س) بود و قرة العين و وزير مولاي متقيان و امير مؤمنان(ع).

حال چگونه ميتوان باور کرد که هنوز دير زماني از فراق پيامبر رحمت سپري نشده، در مقابل جبهه زر و زور و تزوير، بي يار و ياورش گذارند و از آن پس نيز گروهي نابخردانه به اتهام سازش بر اوخرده گيرند و بتازند و آنگاه که به زهر مکر نزديک ترين همراه خويش، ميراث دار رداي سرخ شهادت علوي گرديد، بر پيکرشريفش بي رحمانه تير کين بارند؟!

حتي امروز نيز مزار شريفش نه در ديار کفر که در مهبط وحي و سرزمين نبوت و در جوار حرم نبوي(ص) جلوه ديگري از مظلوميت آن حضرت را فراروي اهل بصيرت و بينش به نمايش مي گذارد.

از ديگر سو، همجواري سالروز شهادت دومين امام و چهارمين معصوم با سالگرد رحلت اندوهبار جد بزرگوارش رسول مکرم اسلام(ص) نيز موجب گرديده تا ماه وجود او در پرتو شمس بي مثال نبوي(ص) در آسمان ارادت شيفتگان و مشتاقان به احترام، کنج ادب اختيار نموده و پرتوافشاني خورشيد نبوت را به نظاره بنشيند و ما مسلمانان حتي در ايام شهادتش نيز در اداي دين و تکليف، در شرمندگي قصور و تقصير خويش بمانيم.

اينک اميد است در آستانه خجسته زادروز سبط اکبر امام حسن بن علي(ع)، خواننده فهيم اين سطور، اين همه را مرثيه آن گوهر تابناک نخواند، که برهاني بداند بر ضرورت اجلال و اکرام و تعظيم و بزرگداشت تمام و کمال آن حضرت در ماه قيام و صيام، به بهانه ولادت فرخنده و مسعود آن وجود ذيجود و به مثابه پوزش از آن کريم مظلوم.

و سلامٌ عليه يومَ وُلد و يومَ استُشهدَ و يومَ يبعثُ حياً.

مهدي شهيدي
مدير گروه زبان و ادبيات عرب
دانشکده اصول الدين قم
 

دانشکده اصول الدين