پايان نامه هاي دفاع شده
عنوان راهنما سال دفاع دانشگاه
نويسنده مشاور مقطع رشته
رديف نويسنده عنوان راهنما مشاور مقطع رشته سال دفاع دانشگاه
983 علی آبک بررسی سیره فردی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مجید معارف ملیحه السادات سیدرضا کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1395 دانشکده اصول الدین تهران
982 مهدی بزم آرا اصول و روش های تربیتی لقمان حکیم بر پایه آیات و روایات محسن احتشامی نیا ملیحه السادات سیدرضا کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1395 دانشکده اصول الدین تهران
981 علی محمد حسینی زادگان شیرازی شاخصه های شریعت سمحه و سهله در آیات و روایات عبدالهادی فقهی زاده مجید معارف کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1395 دانشکده اصول الدین تهران
980 تلّا بیگناه بررسی تطبیقی اخلاق فردی در قرآن و عهدین زهره اخوان مقدم محمدعلی لسانی فشارکی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1395 دانشکده اصول الدین تهران
979 مهدی فرخی بررسی خداشناسی فطری از منظر قرآن و نهج البلاغه محسن میرباقری مجید معارف کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1395 دانشکده اصول الدین تهران
978 عباس سپهری اخلاق در روایات امام حسین علیه السلام با تأکید بر دعای عرفه قادر پریز محمدعلی لسانی فشارکی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1395 دانشکده اصول الدین تهران
977 ربابه اسمعیلی بررسی مفهومی و مصداقی «جهل» در قرآن کریم محمدعلی لسانی فشارکی غلامحسین تاجری نسب کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1395 دانشکده اصول الدین تهران
976 سیدمحمود موسوی طلب مفهوم شناسی شرح صدر و عوامل و نتایج آن از دیدگاه قرآن و حدیث محمدعلی لسانی فشارکی مژگان سخي مطلق کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1395 دانشکده اصول الدین تهران
975 نصرت الله حبیبی حسادت و راه های درمان آن از دیدگاه قرآن و حدیث غلامحسین تاجری نسب ملیحه السادات سیدرضا کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1394 دانشکده اصول الدین تهران
974 فریبا فرحزادی توسعه روابط شهروندی در قرآن و حدیث محمدعلی لسانی فشارکی احمد زرنگار کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1394 دانشکده اصول الدین تهران